วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2554

เรียน ร้องเพลง และ pianoกับ ครูกุ้งค่ะ
รายละเอียด เรียน ร้องเพลง ( กับ ครูกุ้ง )ที่คริสตจักร กระแสพร 


ติดต่อที่ โบสถ์ กระแสพระพร ถนน พิบูลย์สงคราม ใต้ สะพานพระราม5นนทบุรี เบอร์ โบสถ์02,09666774, เบอร์ พี่ กุ้ง , 084-2099936

คอร์ส 1 เรียน ร้องเพลง (เบื้องต้น )
สำหรับ คนไม่เคย ร้องเพลงมาก่อน หรือ พอร้องได้มาบ้าง
ระยะการเรียน 3 เดือน 12 ชม. หรือ 4 ชม./เดือน
( สามารถ เรียน เป็นกลุ่ม ได้ไม่เกิน 3-5คน )
ราคาค่าเรียน คนละ 1,200 บาท 4 ชม.ต่อเดือน หรือ 3,600 บาท/ 12ชม.เรียน

 1.    การ   ฝึก การ ควบ คุม ลม หาย ใจ
 2.    การ ฝึก ฝน พลัง เสียง 
 3.    การ ฝึก  การ ใช้ การ  ดัง เบา
 4.    การ  ฝึก การ ใช้  Body Movement  Posture
 5.  ( ท่า ทาง  ลีลา  การ ร้อง )
 6.    การ  ตี ความ บท เพลง 
 7.    การ ไล่ ระดับ เสียง 
 8.   การ  warm up  เสียง ก่อน ร้อง
 9.   การ  การ ฝึก เสียง ให้ มี กำลัง  กัง วาน
 10.   การ ฝึก การ ใช้  ริม ฝี ปาก
 11.   การ   ฝึก Vibrato  (  ลูก คอ   )
 12.   เทค นิค  การ  ขับ  ร้อง  แบบ มือ อาชีพ  และ การ วาง ตัว  เข้า สัง คม
คอร์ส 2 เรียน ร้องเพลง ขั้น กลาง
สำหรับ คนที่ ร้องเพลง พอเป็นมาบ้างแล้ว
หรือ เพื่อ การใช้ ทำงานสาขาอาชีพ นักร้อง และ ใช้ ประกวด ร้องเพลง
เรียน การ สร้าง พลังเสียง
เรียน จาก เพลง ต้นแบบ ทั้งไทย และสากล
เรียน การ ใช้สำเนียนภาษา จากเพลง
เรียน รู้เพื่อรู้ จัก แนวเพลงดนตรีประเภทต่างๆ ทั่วโลก
และ  ฝึกร้องตามแนว นั้นๆ อาทิเช่น
 pop ,rock ,classic,country, jazz 


ระยะเวลา เรียน 6 เดือน หรือ 24 ชม. เรียน /เรียน อาทิตย์ละ 1 ครั้ง / 4ชม.ต่อ 1เดือน/    
ราคา ค่า เรียน คนละ1,200 บาท ต่อ เดือน


คอร์ส เรียน piano
โดยไม่ ต้อง เรียน โน๊ต จากที่ไม่เคย เล่นpiano มาเลย
ใช้ ระระเวลา เรียน ไม่นาน แต่ได้ผล สามารถเล่น เป็นเพลงได้เลย..
1. เรียน การสร้าง Chord ต่างๆ
2. เรียน การใช้ สเกล ต่างๆ
3. เรียน การวางนิ้ว อย่างถูกวิธี และการเคลื่อน ไหว ของนิ้ว
และเทคนิค การ สร้าง การพริ้วไหว ในเพลง
4. เรียน การใช้ Bass ในมือ ซ้าย
5. และเรียน การ เล่น เป็น เพลงๆ ทั้งเพลง แบบ สมบรูณ์
ค่า เรียน / 1500 บาท/เดือน
กำหนด 1 เดือน เรียน 4 ครั้ง ๆละ 1ชม.
หรือ ท่านสามารถ เรียน ครั้งละ 2 ชม. ได้ในวันเดียวกัน
เพื่อ น้องๆที่ต้องการรวบรัดเวลาเรียนให้เร็วขึ้น..
สามารถ เรียน เป็น หลายๆ ชม. รวดเดียว ได้ เลยสำหรับคนที่ไม่มีเวลา มาเรียน